Showing posts with label Transfer-Domain. Show all posts
Showing posts with label Transfer-Domain. Show all posts

Wednesday, April 3, 2019

Namecheap Coupon Tháng 4/2019 - Mã giảm giá tên miền Namecheap mới nhất

Namecheap Coupon Tháng 4/2019

Chia sẽ Mã giảm giá Namecheap mới nhất trong tháng 4 năm 2019


Đến hẹn lại lên, Tiếp tục với Series tặng Mã giảm giá Namecheap 2019, hôm nay Nguyễn Trường Sơn sẽ cung cấp cho bạn Namecheap Coupon tháng 4/2019 mới nhất

Khác với những tháng trước, trong tháng 4 này, Namecheap chỉ có 2 Mã giảm giá mà thôi (thay vì 3 mã giảm giá như trước đây)

Các bạn tham khảo nhé

1 - Mã Giảm giá đăng ký tên miền đuôi .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO trên Namecheap tháng 3/2019


Namecheap Coupon Tháng 4/2019 - Mã giảm giá tên miền Namecheap mới nhất

Mã giảm giá cho phép bạn đăng ký hoặc chuyển giao tên miền đuôi .com, .net, .org, .biz, .info với mức chiết khấu sau:
 • Đăng ký tên miền đuôi .COM $ 8,88 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .COM $ 8,84 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Đăng ký tên miền đuôi .NET $ 12,09 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .NET $ 10,88 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Đăng ký tên miền đuôi .ORG $ 11,51 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .ORG $ 10,21 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .INFO $ 12,21 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Đăng ký tên miền đuôi .BIZ $ 8,48 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .BIZ $ 13,12 + $ 0,18 Phí ICANN
Đây là ưu đãi có giới hạn thời gian và cũng bị giới hạn ở 30 lần sử dụng cho mỗi tài khoản! Mã giảm giá này của Namecheap chỉ có thể được áp dụng cho đăng ký tên miền 1 năm
Đăng ký


2 - Mã giảm giá 25% gói riêng - Email Hosting


Namecheap Coupon Tháng 4/2019 - Mã giảm giá tên miền Namecheap mới nhất
 • Giảm 25% cho tất cả các gói Riêng tư của dịch vụ Email riêng của Namecheap với chu kỳ thanh toán hàng năm. 
 • Chỉ có giá trị cho mua hàng mới.
Đăng ký
Lưu ý:
 • Các mã giảm giá trên chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 --> ngày 30 tháng 4 năm 2019
 • Cập nhật mã giảm giá mới của Namecheap tại chuyên mục Namecheap Coupon 2019
 • Để tìm các bài viết trên Google nhanh nhất, hãy tìm theo cú pháp: "từ khóa tìm kiếm + nguyentruongson.info"

Wednesday, March 6, 2019

Namecheap Coupon tháng 3/2019 - Mã khuyến mãi Namecheap mới nhất

Namecheap Coupon tháng 3/2019

Mã khuyến mãi Namecheap mới nhất


Tiếp tục với Series tặng Mã giảm giá Namecheap 2019, hôm nay Nguyễn Trường Sơn sẽ cung cấp cho bạn Namecheap Coupon tháng 3/2019 mới nhất

1 - Mã giảm giá tới 50% Máy chủ chuyên dụng Explorer


Namecheap Coupon tháng 3/2019 - Mã khuyến mãi Namecheap mới nhất
Coupon code: 4LEAFSERV

Tổng ưu đãi giảm giá khác nhau tùy theo chu kỳ thanh toán đã chọn (giảm 1 tháng = 50%; 3 tháng = giảm 25%; giảm 1 năm = 15%). 
Hợp lệ cho chu kỳ thanh toán đầu tiên và chỉ mua hàng mới. 
Giới hạn một cho mỗi khách hàng / doanh nghiệp.
Namecheap Coupon tháng 3/2019 - Mã khuyến mãi Namecheap mới nhất

2 - Mã giảm giá Đăng ký Tên miền Namecheap tháng 3/2019

Namecheap Coupon tháng 3/2019 - Mã khuyến mãi Namecheap mới nhất
Coupon code: MARCHOFDEALS

Áp dụng giảm giá khi đăng ký tên miền hoặc chuyển giao tên miền .com, .net, .org, .biz, .info với mức chiết khấu sau:
 • Đăng ký tên miền đuôi COM $ 8,88 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi COM $ 8,84 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Đăng ký tên miền đuôi NET $ 12,09 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi NET $ 10,88 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Đăng ký tên miền đuôi ORG $ 11,51 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi ORG $ 10,21 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Đăng ký tên miền đuôi CO $ 8,48
 • Chuyển giao tên miền đuôi CO $ 21,85
 • Chuyển giao tên miền đuôi INFO $ 12,21 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Đăng ký tên miền đuôi BIZ $ 8,48 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi BIZ $ 13,12 + $ 0,18 Phí ICANN
Mặc dù vậy, hãy nhanh chân - đây là ưu đãi có giới hạn thời gian và cũng bị giới hạn ở 30 lần sử dụng cho mỗi tài khoản! Phiếu giảm giá hàng tháng chỉ có thể được áp dụng cho đăng ký tên miền 1 năm
Namecheap Coupon tháng 3/2019 - Mã khuyến mãi Namecheap mới nhất

3 - Mã giảm giá 25% gói riêng - Email Hosting

Namecheap Coupon tháng 3/2019 - Mã khuyến mãi Namecheap mới nhất
Coupon code: MAILONSALE

Giảm 25% cho tất cả các gói Riêng tư của dịch vụ Email riêng của chúng tôi với chu kỳ thanh toán hàng năm và hai năm một lần. 
Chỉ có giá trị cho mua hàng mới.
Namecheap Coupon tháng 3/2019 - Mã khuyến mãi Namecheap mới nhất
Lưu ý:
 • Các mã giảm giá trên chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 --> ngày 31 tháng 3 năm 2019
 • Cập nhật mã giảm giá mới của Namecheap tại chuyên mục Namecheap Coupon 2019
 • Để tìm các bài viết trên Google nhanh nhất, hãy tìm theo cú pháp: "từ khóa tìm kiếm + nguyentruongson.info"
Xem thêm

Saturday, February 2, 2019

Namecheap Coupon tháng 2/2019 - Mã giảm giá Namecheap mới nhất

Namecheap Coupon tháng 2/2019

Mã giảm giá Namecheap cập nhật mới nhất


Tiếp tục với Series tặng Mã giảm giá Namecheap 2019, hôm nay Nguyễn Trường Sơn sẽ cung cấp cho bạn Namecheap Coupon tháng 2/2019 mới nhất

Mã giảm giá Đăng ký Tên miền Namecheap 2/2019


Coupon Code: DOMAINS2GO

Mã giảm giá áp dụng khi bạn đăng ký tên miền hoặc chuyển giao tên miền (Transfer Domain) trên Namecheap có đuôi .com, .net, .org, .biz, .info với mức chiết khấu như sau:

Đăng ký tên miền đuôi .COM giá chỉ $ 8,88 + $ 0,18 Phí ICANN
Đăng ký tên miền đuôi . NET giá chỉ $ 12,09 + $ 0,18 Phí ICANN
Đăng ký tên miền đuôi .ORG giá chỉ $ 11,51 + $ 0,18 Phí ICANN
Đăng ký tên miền đuôi .CO giá chỉ $ 8,88
Đăng ký tên miền đuôi .BIZ giá chỉ $ 8,48 + $ 0,18 Phí ICANN
Đăng ký ngay
Khi bạn Transfer Domain qua Namecheap trong tháng 2/2019 này bạn cũng sẽ được hưởng ưu đãi. Cụ thể như sau:
 • Chuyển giao tên miền đuôi .COM giá chỉ $ 8,84 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .NET giá chỉ $ 10,88 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .ORG giá chỉ $ 10,21 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .CO giá chỉ $ 21,85
 • Chuyển giao tên miền đuôi .INFO giá chỉ $ 12,21 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Chuyển giao tên miền đuôi .BIZ giá chỉ $ 13,12 + $ 0,18 Phí ICANN
Mặc dù vậy, hãy nhanh chân - đây là ưu đãi có giới hạn thời gian và cũng bị giới hạn ở 30 lần sử dụng cho mỗi tài khoản! Mã giảm giá hàng tháng chỉ có thể được áp dụng cho đăng ký tên miền 1 năm
Đăng ký ngay
Xem thêm:


Mã giảm giá tới 50% Máy chủ chuyên dụng Explorer


Coupon Code: D3DIC8D

Tổng ưu đãi giảm giá khác nhau tùy theo chu kỳ thanh toán đã chọn (giảm 1 tháng = 50%; 3 tháng = 25% giảm; 1 năm = 15%). 
Chỉ có giá trị cho chu kỳ thanh toán đầu tiên và chỉ mua hàng mới. 
Giới hạn một cho mỗi khách hàng / doanh nghiệp.
Đăng ký ngay
Xem thêm:

Mã giảm giá 25% gói riêng - Email Hosting

Coupon Code: 25EMAIL

Giảm 25% cho tất cả các gói Riêng tư của dịch vụ Email riêng của Namecheap với chu kỳ thanh toán hàng năm và hai năm một lần. 
Chỉ có giá trị cho mua hàng mới.
Đăng ký ngay
Lưu ý:
 • Các mã giảm giá trên chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 --> ngày 28 tháng 2 năm 2019
 • Cập nhật mã giảm giá mới của Namecheap tại chuyên mục Namecheap Coupon 2019
 • Để tìm các bài viết trên Google nhanh nhất, hãy tìm theo cú pháp: "từ khóa tìm kiếm + nguyentruongson.info"
Ví dụ:
Namecheap Coupon 2019 nguyentruongson.info
Hoặc
Mã giảm giá Namecheap 2019 nguyentruongson.info


Thursday, January 10, 2019

Namecheap Coupon 2019 - Mã giảm giá Namecheap để Transfer Domain

Namecheap Coupon 2019 - Mã giảm giá Namecheap để Transfer Domain

Giúp bạn chuyển giao tên miền về Namecheap với mức phí ưu đãi nhất


Trong tháng 1/2019 này, Namecheap có những Promo Code khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng đăng ký tên miền mới. Không những thế, với những người muốn dùng dịch vụ Transfer Domain (chuyển giao tên miền) về Namecheap cũng sẽ được hưởng mức phí ưu đãi khi áp dụng mã giảm giá của Namecheap. Thực ra khoản phí Transfer Domain này chính là phí gia hạn tên miền thêm 1 năm sử dụng khi chuyển giao về Namecheap mà thôi. Vậy nên đừng lo lắng quá nhé ^^

Và hôm nay Sơn Nguyễn post bài này để tặng bạn Mã giảm giá Namecheap Promo Code dùng để Transfer Domain về Namecheap (áp dụng trong tháng 1/2019 thôi nhé)

Namecheap Coupon 2019 - Mã giảm giá khi Transfer Domain về Namecheap
Promo Code: TLDEALS01

Khi bạn dùng Mã giảm giá trên để Transfer Domain về Namecheap đuôi .com, .net, .org, .biz, .info sẽ được hưởng mức chiết khấu như sau:
Transfer Domain đuôi .COM giá chỉ $ 8,84 + $ 0,18 Phí ICANN
Transfer Domain đuôi .NET giá chỉ $ 11,19 + $ 0,18 Phí ICANN
Transfer Domain đuôi .ORG giá chỉ $ 10,21 + $ 0,18 Phí ICANN
Transfer Domain đuôi .CO giá chỉ $ 21,85
Transfer Domain đuôi .INFO giá chỉ $ 12,21 + $ 0,18 Phí ICANN
Transfer Domain đuôi .BIZ giá chỉ $ 13,12 + $ 0,18 Phí ICANN

Lấy Promo Code ngay: https://goo.gl/QSzcSm

Hãy nhanh chân, vì đây là ưu đãi có giới hạn thời gian và cũng bị giới hạn ở 30 lần sử dụng cho mỗi tài khoản!
Namecheap Coupon 2019 - Mã giảm giá khi Transfer Domain về Namecheap
Lưu ý:
 • Mã giảm giá trên chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 --> ngày 31 tháng 1 năm 2019
 • Cập nhật mã giảm giá mới của Namecheap tại chuyên mục Namecheap Coupon 2019
 • Để tìm các bài viết trên Google nhanh nhất, hãy tìm theo cú pháp: "từ khóa tìm kiếm + nguyentruongson.info"
Ví dụ:
Namecheap Coupon 2019 nguyentruongson.info
Hoặc
Mã giảm giá Namecheap 2019 nguyentruongson.info


Wednesday, January 9, 2019

Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap chi tiết nhất 2019

Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap chi tiết nhất 2019

Cách chuyển tên miền từ GoDaddy về Namecheap nhanh, đơn giản


Sau khi post bài Hướng dẫn cách Transfer Domain sang Namecheap chi tiết nhất thì Nguyễn Trường Sơn nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Và đã có 1 số bạn nhờ Nguyễn Trường Sơn tư vấn, hướng dẫn cách Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 1 cách chi tiết và cụ thể hơn. Bởi rất nhiều bạn gần như đã xác định là sẽ "bỏ quên" tên miền cũ trên GoDaddy, ko gia hạn thời gian sử dụng nữa, mà chuyển hẵn qua mua mới tên miền trên Namecheap luôn. Nhưng qua bài viết vừa rồi, các bạn ấy đã thay đổi ý định, là sẽ tiếp tục sử dụng tên miền cũ nhưng muốn chuyển giao tên miền đó trên GoDaddy qua Namecheap. Vậy nên hôm nay Nguyễn Trường Sơn post bài này để hỗ trợ các bạn về vấn đề này nhé. Hi vọng là nó sẽ hữu ích với các bạn.

Chúng ta cùng bắt đầu thôi!

Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019

Các bước Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap

1. Mở khóa tên miền GoDaddy
 • Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn
 • Vào phần Domains, click vào Manage All
Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019

 • Quan trọng: Kích hoạt loại Chế độ xem danh sách nâng cao (Advanced List View)
Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019

Đây không phải là tùy chọn mặc định, vì vậy vui lòng đảm bảo chọn nó trước khi bạn tiếp tục.
 • Chọn (các) tên miền để mở khóa và bấm vào hình Khóa trên thanh công cụ:
Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019

 • Chọn nút Off, sau đó bấm Lưu
Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019

Quan trọng: Có tính năng khóa trong 60 ngày, ngăn việc chuyển ra khỏi GoDaddy bất cứ khi nào cập nhật tên và trường, Tên tổ chức hoặc địa chỉ Email được tạo cho bộ thông tin liên hệ của Người đăng ký. Cập nhật cho bất kỳ mẩu thông tin liên lạc khác không nên kích hoạt tính năng này. Xem bài viết này (https://www.godaddy.com/help/change-domain-contact-inif-418) để biết thêm chi tiết về việc cập nhật thông tin liên hệ cho các tên miền tại GoDaddy.

Đối với các trường hợp khóa 60 ngày đã được đặt trên một tên miền, GoDaddy cung cấp một quy trình đặc biệt để loại bỏ khóa này. Liên hệ với bộ phận "Review 60" của GoDaddy tại review60@secureserver.net để họ xem xét trường hợp và tháo khóa, nếu có thể.

2. Lấy mã xác thực GoDaddy
 • Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn;
 • Phần Domains, nhấp vào Manage ;
 • Chọn tên miền mà bạn cần Mã xác thực:
Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019
 • Kéo xuống phần Cài đặt bổ sung (Additional Settings) và nhấp vào Nhận mã ủy quyền (Get authorization code)
Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019

Mã xác thực sẽ được gửi đến địa chỉ email Quản trị viên của tên miền của bạn.

3. Vô hiệu hóa Bảo vệ quyền riêng tư của GoDaddy Whois (Nếu có thể áp dụng)
Nếu dịch vụ Bảo vệ quyền riêng tư của Whois cho tên miền được bật, bạn cũng sẽ cần phải tắt nó. Khi bảo vệ quyền riêng tư của GoDaddy được bật, chính sách của họ là cho phép Transfer Domain. Bất kỳ yêu cầu Transfer Domain GoDaddy nào được gửi trong khi DomainsByProxy đang hoạt động, sẽ bị từ chối. 

LƯU Ý: Hủy đăng ký cá nhân là không thể đảo ngược. Điều này có nghĩa là một khi đã hủy, nó không thể được kích hoạt trở lại và, nếu bạn quyết định ở lại với GoDaddy, đăng ký riêng cần phải được mua lại.

Cách hủy tên miền bằng dịch vụ proxy với GoDaddy
 • Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn;
 • Phần Domains, nhấp Manage;
 • Nhấp vào Manage dưới cột Quyền riêng tư (Privacy) của tên miền được chọn
Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019

 • Nhấp vào liên kết Xóa Quyền riêng tư (Remove Privacy), sau đó chọn Yes, Remove Privacy (Có, Xóa Quyền riêng tư)
Hướng dẫn Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap 2019

Khi tên miền được mở khóa và bạn đã nhận được Mã xác thực của mình, bạn có thể bắt đầu Transfer Domain từ GoDaddy sang Namecheap.

4. Cách chấp nhận Transfer GoDaddy

Khi yêu cầu Transfer đã được đặt và quy trình đã được bắt đầu ở cấp đăng ký (thường mất tối đa 20 phút), bạn sẽ có thể chấp nhận Transfer về phía GoDaddy để tăng tốc quá trình:
 • Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn;
 • Phần Domains, nhấp Manage ;
 • Từ menu Domains, chọn Transfer;
 • Nhấp vào Pending Trans Transfer Out và chọn (các) tên miền bạn đang Transfer ra khỏi GoDaddy;
 • Chọn Chấp nhận và bấm OK . Yêu cầu sẽ được xử lý trong vòng 15 phút.
Lưu ý:
 • Khi một tên miền được chuyển, các máy chủ tên được liên kết với tên miền sẽ giữ nguyên (ví dụ: ns1.OldRegistrar.com và ns2.OldRegistrar.com ). Tuy nhiên, do tên miền không còn với nhà cung cấp cũ, nên máy chủ tên của nhà cung cấp cũ sẽ ngừng trả lời các truy vấn cho tên miền của bạn. Điều này sẽ gây ra thời gian chết cho đến khi bạn chuyển tên miền của mình sang DNS của Namecheap.
 • Nếu bạn đang sử dụng DNS của bên thứ ba như công ty lưu trữ của mình, việc chuyển tên miền sẽ không gây ra bất kỳ sự cố ngừng hoạt động nào, vì cài đặt máy chủ DNS sẽ không thay đổi trong quá trình chuyển.
 • Trước khi đặt yêu cầu Transfer Domain với Namecheap, bạn sẽ cần lấy Mã xác thực (nếu có thể) từ GoDaddy và bạn sẽ cần đảm bảo rằng tên miền đã được mở khóa.
Vậy là xong!

Như vậy là Nguyễn Trường Sơn đã hướng dẫn xong cách Transfer Domain từ GoDaddy về Namecheap rồi nhé. Hi vọng nó sẽ có ích với bạn.

Hãy SHARE (chia sẻ) cho bạn bè cùng xem nhé.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, bạn hãy comment xuống phía dưới nhé.

Chúc bạn thành công!

Để tìm các bài viết trên Google nhanh nhất, hãy tìm theo cú pháp: "từ khóa tìm kiếm + nguyentruongson.info"

Ví dụ:
Namecheap Coupon 2019 nguyentruongson.info
Hoặc
Mã giảm giá Namecheap 2019 nguyentruongson.info


Tuesday, January 8, 2019

Hướng dẫn cách Transfer Domain sang Namecheap chi tiết nhất 2019

Hướng dẫn cách Transfer Domain sang Namecheap chi tiết nhất 2019

Giải đáp câu hỏi: Làm cách nào để chuyển tên miền hiện tại của tôi sang Namecheap?


Hôm nay Nguyễn Trường Sơn sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển tên miền về Namecheap (Transfer Domain về Namecheap). Bạn có thể dùng cách này để Transfer các Domain của bạn giữa các tài khoản Namecheap với nhau, hoặc từ các tài khoản của các nhà cung cấp tên miền giá rẻ khác về Namecheap 1 cách đơn giản và nhanh chóng. 

Ok, chúng ta bắt đầu thôi!

Hướng dẫn cách Transfer Domain sang Namecheap chi tiết nhất

Dưới đây là các bước để Transfer Tên miền về Namecheap:

1. Xác minh rằng tên miền của bạn đủ điều kiện để Transfer

Trước khi bắt đầu Transfer, hãy đảm bảo rằng tên miền của bạn đủ điều kiện cho tên miền đó. Dưới đây là các yêu cầu tiêu chuẩn cho hầu hết các tên miền, bao gồm tất cả các gTLD (ví dụ: .COM / .NET / .ORG, v.v.), gTLD mới (ví dụ: .BID / .CLUB / .TRADE / .TECH, v.v.) và một số ccTLD ( .tv / .me / .CO v.v.)
 • Tên miền phải được đăng ký hoặc Transfer ít nhất 60 ngày trước;
 • Tên miền phải được mở khóa tại cơ quan đăng ký hiện tại (trạng thái Whois của nó sẽ đọc OK hoặc Active);
Một số ccTLD (.ES / .UK / .IO , v.v.) có các yêu cầu chuyển bổ sung và / hoặc loại trừ một số điểm khỏi danh sách trên.

2. Đặt hàng Transfer

Sau khi xác minh rằng tên miền của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu chuyển tiền, vui lòng mua Transfer tại Namecheap. Để làm điều này, hãy làm theo các bước dưới đây:
 1. Đăng nhập vào tài khoản Namecheap của bạn và chuyển đến trang Transfer (menu thả xuống của Domains ). 
 2. Nhập tên miền của bạn vào thanh tìm kiếm, nhấp vào Transfer
 3. Xác minh rằng tên miền của bạn đã được chuẩn bị cho việc Transfer và hộp kiểm bên cạnh các trường tương ứng.
 4. Cung cấp mã Auth / EPP. 
 5. Thêm Transfer vào giỏ hàng và kiểm tra bằng phương thức thanh toán ưa thích của bạn.
Ngay sau đó, việc chuyển tiền sẽ được bắt đầu ở cấp độ Đăng ký và tên miền sẽ có được trạng thái "cấp phát". Nhà đăng ký trước của bạn sẽ phát hành tên miền trong vòng tối đa 5-7 ngày theo lịch. Nếu họ không thực hiện bất kỳ hành động nào trong khoảng thời gian này, việc chuyển tiền sẽ được phê duyệt tự động. Bạn cũng có thể kiểm tra với họ nếu có thể tăng tốc chuyển tiền đi với họ.

Khi quá trình chuyển tiền kết thúc, bạn sẽ nhận được thông báo tương ứng đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản Namecheap của bạn. Tùy thuộc vào TLD, tên miền sẽ được gia hạn trong một năm và trạng thái của nó sẽ tự động được đặt thành 'clientTransferPro cấm' (nghĩa là Khóa chuyển sẽ được bật).

Lưu ý: 
 1. Hãy nhớ rằng Transfer Domain không ngụ ý thay đổi DNS tự động. Máy chủ tên cho tên miền của bạn sẽ giữ nguyên sau khi chuyển và không được tự động thay đổi thành Namecheap DNS. Nếu tên miền của bạn đang sử dụng DNS mặc định của nhà đăng ký trước đó, họ sẽ xóa tên miền khỏi vùng DNS của họ ngay sau khi hoàn tất Transfer, điều này sẽ dẫn đến thời gian ngừng hoạt động của trang web và / hoặc email của bạn. Để tìm hiểu làm thế nào để giảm thiểu thời gian chết, hãy xem lại thông tin trong bài viết này . Nếu thay vào đó, bạn đang sử dụng máy chủ tên của bên thứ ba, tức là những máy chủ do máy chủ của bạn cung cấp, sẽ không có sự gián đoạn nào đối với các dịch vụ của bạn. 
 2. Nếu tên miền của bạn hết hạn với nhà đăng ký trước đó và bạn đã kích hoạt lại (gia hạn sau khi hết hạn) với họ, vui lòng không chuyển nó trong vòng 45 ngày kể từ ngày hết hạn trước đó. Theo ICANN, tên miền sẽ được gia hạn mới 1 năm bởi nhà đăng ký mới, nhưng năm kích hoạt lại được thêm vào tên miền của bạn bởi nhà đăng ký trước đó sẽ bị thu hồi. Bạn cũng có thể mất phí gia hạn trả cho nhà đăng ký trước. Kiểm tra thêm thông tin ở đây.
Thời gian Transfer Domain có thể mất từ ​​30 phút đến 8 ngày để hoàn thành. Khung thời gian chính xác phụ thuộc vào TLD của tên miền và thời gian cần thiết để nhà đăng ký hiện tại của bạn hoàn tất quy trình.

Vậy là xong!

Vậy là Nguyễn Trường Sơn đã hướng dẫn xong cách Transfer Domain sang Namecheap. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng comment bên dưới nhé.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy SHARE cho bạn bè cùng xem nhé. 

Hãy SHARE vì nó MIỄN PHÍ!

Cho đi là còn mãi.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
Mẹo: Để tìm bài viết trên Google nhanh nhất, hãy tìm theo cú pháp: "từ khóa tìm kiếm + nguyentruongson.info"
Ví dụ:
Hướng dẫn cách Transfer Domain sang Namecheap chi tiết nhất 2019

Monday, January 7, 2019

Transfer Domain là gì? Những lưu ý khi Transfer Domain. Các bước Transfer Domain

Transfer Domain là gì? Những lưu ý khi Transfer Domain, Các bước Transfer Domain

Giải đáp những câu hỏi của bạn đọc trên website


Transfer Domain là gì? Những lưu ý khi Transfer Domain. Các bước Transfer Domain

Transfer Domain là gì?

 • Transfer Domain (chuyển giao tên miền/chuyển nhượng tên miền) là 1 hình thức chuyển giao đơn vị quản lý tên miền, từ nhà cung cấp tên miền này sang nhà cung cấp tên miền khác. (Ví dụ bạn đang sở hữu 1 hoặc nhiều Domain trên GoDaddy và giờ bạn chuyển nó sang Namecheap chẳng hạn)
 • Quá trình chuyển giao tên miền này bạn có thể tùy chọn chuyển 1 hoặc nhiều tên miền của bạn đang có
 • Khi thực hiện Transfer Domain, bạn ko phải mất phí cho nhà cung cấp cũ, mà chỉ trả 1 khoản phí nhỏ cho nhà cung cấp mới, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã gia hạn thêm thời gian sử dụng cho tên miền đó trên nhà cung cấp mới.

Những lưu ý khi Transfer Domain (chuyển giao tên miền)

 • Thời gian tính từ khi đăng ký tên miền hoặc Transfer lần cuối đển thời điểm Transfer Domain lần này là hơn 60 ngày
 • Tên miền của bạn đang ở trạng thái Hoạt động (Active); không ở trạng thái Đang chờ xóa hoặc Gia hạn 
 • Bạn biết mã xác thực của tên miền (Authorization Code) - mã ủy quyền chứng minh quyền sở hữu tên miền của bạn. Bạn có thể lấy mã Authorization Code từ nhà cung cấp tên miền hiện tại.
 • Whois bảo vệ quyền riêng tư bị vô hiệu hóa.

Các bước Transfer Domain (chuyển giao tên miền)

Việc Transfer Domain cực kỳ đơn giản. Chỉ cần thực hiện trong vài bước:
 1. Chọn nhà cung cấp tên miền mới. Tạo tài khoản của bạn trên đó
 2. Kiểm tra tính đủ điều kiện tên miền cần Transfer: Nhập tên miền của bạn vào thanh tìm kiếm trên web của nhà cung cấp mới để xem nó có đáp ứng các yêu cầu chuyển cơ bản của nhà cung cấp mới không. 
 3. Đăng nhập tài khoản của bạn trên nhà cung cấp mới 
 4. Nhập tên miền cần Transfer và nhập mã Authorization Code. 
 5. Thanh toán phí Transfer Domain (cũng xem như là phí gia hạn tên miền thêm 1 năm)
 6. Mở mail của bạn và xác nhận việc Transfer Domain
 7. Thời gian xử lý yêu cầu Transfer Domain tầm khoảng 15 phút (trên Namecheap). Bạn vui lòng chờ cho đến khi quá trình Transfer Domain hoàn thành
Như vậy là xong. 

Vậy là Nguyễn Trường Sơn đã giải đáp xong câu hỏi Transfer Domain là gì? và cũng đã hướng dẫn luôn cách Transfer Domain (chuyển giao tên miền) thành công rồi đấy. Mọi thắc mắc các bạn hãy comment xuống phía dưới để được giải đáp nhé!

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy SHARE cho bạn bè cùng xem nhé

Hãy SHARE vì nó MIỄN PHÍ!

Cho đi là còn mãi

P/s: Để tìm các bài viết trên Google nhanh nhất, hãy tìm theo cú pháp: "từ khóa tìm kiếm + nguyentruongson.info"

Thursday, January 3, 2019

Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất

Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất

Giảm giá đăng ký tên miền, Máy chủ chuyên dụng Explorer, Email Hosting


Hello các bạn!

Thời gian gần đây, do công việc riêng khá bận rộn nên Nguyễn Trường Sơn ko săn các Promo Code, các mã giảm giá, mã khuyến mãi để share cho các bạn được. Bắt đầu năm mới 2019 này Nguyễn Trường Sơn sẽ thường xuyên đăng bài viết để cung cấp Mã giảm giá của Namecheap lên website này mỗi tháng - bạn có thể sử dụng chúng để đăng ký tên miền hoặc mua các sản phẩm khác với giá thậm chí thấp hơn! Và bạn hãy chắc chắn quay lại website này thường xuyên, vì mã giảm giá thay đổi hàng tháng và chỉ có giá trị trong thời gian quy định

Trước đây, Nguyễn Trường Sơn có vài bài share các Promo Code của Namecheap, nhưng ít khi cập nhật thường xuyên (cũng 1 phần các Promo Code đó vẫn được áp dụng).

Nay, các bạn có thể thường xuyên ghé website và cập nhật mã giảm giá mới của Namecheap tại chuyên mục Namecheap Coupon 2019

Giới thiệu về Namecheap
Namecheap là một công ty đăng ký tên miền và công nghệ công nhận được ICANN thành lập năm 2000 bởi CEO Richard Kirkendall. Đây là một trong những công ty Mỹ phát triển nhanh nhất theo năm 2018 Inc. 5000. Kỷ niệm gần hai thập kỷ cung cấp các cấp độ dịch vụ, bảo mật và hỗ trợ vô song, Namecheap đã kiên định trong sự hài lòng của khách hàng. Với hơn 10 triệu tên miền được quản lý, Namecheap là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web hàng đầu trên thế giới.
Namecheap cung cấp nhiều lựa chọn tên miền phổ biến và độc đáo, cùng với các gói lưu trữ đầy đủ tính năng, chứng chỉ bảo mật SSL, bảo vệ quyền riêng tư của WhoisGuard và nhiều hơn nữa với tất cả các mức giá thấp nhất trong ngành.

Namecheap Coupon Code tháng 1/2019 mới nhất

Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất
Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất

Giảm giá đăng ký tên miền đuôi .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO

Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất

Promo Code: TLDEALS01

Khi bạn dùng Mã giảm giá trên để đăng ký tên miền đuôi .com, .net, .org, .biz, .info sẽ được hưởng mức chiết khấu như sau:

Đăng ký tên miền đuôi .COM giá chỉ $ 8,88 + $ 0,18 Phí ICANN
Đăng ký tên miền đuôi .NET giá chỉ $ 12,09 + $ 0,18 Phí ICANN
Đăng ký tên miền đuôi .ORG giá chỉ $ 11,51 + $ 0,18 Phí ICANN
Đăng ký tên miền đuôi .CO giá chỉ $ 8,88
Đăng ký tên miền đuôi .BIZ giá chỉ $ 13,12 + $ 0,18 Phí ICANN

Link Coupon Code: https://goo.gl/QSzcSm
Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất

Mã giảm giá trên cũng được áp dụng khi Transfer Domain (chuyển giao tên miền) với mức chiết khấu như sau:
 • Transfer Domain đuôi .COM giá chỉ $ 8,84 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Transfer Domain đuôi .NET giá chỉ $ 11,19 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Transfer Domain đuôi .ORG giá chỉ $ 10,21 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Transfer Domain đuôi .CO giá chỉ $ 21,85
 • Transfer Domain đuôi .INFO giá chỉ $ 12,21 + $ 0,18 Phí ICANN
 • Transfer Domain đuôi .BIZ giá chỉ $ 13,12 + $ 0,18 Phí ICANN
Link Promo Code: https://goo.gl/QSzcSm

Mặc dù vậy, hãy nhanh chân - đây là ưu đãi có giới hạn thời gian và cũng bị giới hạn ở 30 lần sử dụng cho mỗi tài khoản! Mã giảm giá hàng tháng chỉ có thể được áp dụng cho đăng ký tên miền 1 năm
Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất

*******************


Ngoài ra, trong tháng 1 này, Namecheap còn có thêm chương trình khuyến mãi sau:

Giảm tới 60% Máy chủ chuyên dụng Explorer.

Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất

Mã giảm giá: JANHOST

Tổng ưu đãi giảm giá khác nhau tùy theo chu kỳ thanh toán đã chọn (giảm 1 tháng = 60%; 3 tháng = giảm 40%; giảm 1 năm = 20%). 

Chỉ có giá trị cho chu kỳ thanh toán đầu tiên và mua hàng mới. 

Giới hạn một cho mỗi khách hàng/doanh nghiệp.

Lấy Promo Code ngay: https://goo.gl/QSzcSm
Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất
*******************
Giảm 25% gói riêng - Email Hosting

Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất
Mã giảm giá: PRVEMA1L

Giảm 25% cho tất cả các giao dịch mua gói riêng của dịch vụ Email riêng của Namecheap với chu kỳ thanh toán hàng năm và hai năm một lần. 

Chỉ có giá trị cho mua hàng mới.

Lấy Promo Code ngay: https://goo.gl/QSzcSm
Namecheap Coupon Code, Mã giảm giá Namecheap tháng 1/2019 mới nhất
*******************
Lưu ý:
 • Các mã giảm giá trên chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 --> ngày 31 tháng 1 năm 2019
 • Cập nhật mã giảm giá mới của Namecheap tại chuyên mục Namecheap Coupon 2019
 • Để tìm các bài viết trên Google nhanh nhất, hãy tìm theo cú pháp: "từ khóa tìm kiếm + nguyentruongson.info"
Ví dụ:
Namecheap Coupon 2019 nguyentruongson.info
Hoặc
Mã giảm giá Namecheap 2019 nguyentruongson.info