Showing posts with label dang-ky-adsense-bang-blogger. Show all posts
Showing posts with label dang-ky-adsense-bang-blogger. Show all posts

Sunday, August 14, 2016

Hướng dẫn đăng ký AdSense bằng Blogspot (có video demo chi tiết)

Hướng dẫn đăng ký AdSense bằng Blogspot

Có video hướng dẫn demo chi tiết


Việc đăng ký Adsense bằng Blogspot thì lần trước Nguyễn Trường Sơn đã có 1 bài viết hướng dẫn rất chi tiết rồi, nên bài này chỉ cập nhật Video hướng dẫn để các bạn có thể tham khảo thêm

Video hướng dẫn đăng ký AdSense bằng Blogspot


  • Các bạn hãy bấm ĐĂNG KÝ (Subscribe) Kênh để ủng hộ và nhận được video mới nhất nhé
  • Link: https://youtu.be/OBGcyKB8Ves